tlo2

23 czerwca 2014

Rozstrzygnięcie II Edycji Konkursu na najlepsze prace magisterskie

Z przyjemnością zawiadamiamy, że rozstrzygnięto II edycję Konkursu Fundacji Rozwoju Diagnostyki Laboratoryjnej na najlepsze prace magisterskie z zakresu medycznej diagnostyki laboratoryjnej, napisane i obronione w latach 2012-2013.

Tym razem w konkursie wzięły udział 22 prace, z czego aż 18 uzyskało oceny spełniające kryteria konkursu (>75 punktów).

Spośród nich wyłoniono 3 najwyżej punktowane i kwalifikujące się kolejno do pierwszej, drugiej i trzeciej nagrody:

1) 99 pkt – „Charakterystyka molekularna mikrosporydiozy u pacjentów z immunosupresją” autorstwa p. Kingi Kubiak (promotor: dr Marta Kicia)

2) 98 pkt. – „Zastosowanie technik molekularnych w diagnostyce mikrosporydiów u pacjentów z immunosupresją” autorstwa mgr Magdaleny Czajki (promotor: dr Maria Wesołowska)

3) 96 pkt. „Metoda HPLC oznaczania worykonazolu w osoczu ludzkim z przeznaczeniem do badań farmakokinetycznych” autorstwa p. Pauliny Nosal (promotor: prof. dr hab. Franciszek Główka)

Izba Producentów i Dystrybutorów Diagnostyki Laboratoryjnej po raz kolejny będzie współfundatorem nagród dla zwycięzców i ich promotorów.

Laureatom i promotorom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!