Unijny plan działania w sprawie oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe

Antybiotyki są niezbędne do walki z pospolitymi chorobami i zapobiegania zakażeniom podczas operacji.  Jednak z powodu nadmiernego ich stosowania, bakterie stają się oporne, prowadząc do oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe (AMR). W rezultacie antybiotyki stają się mniej skuteczne, a w końcu, bezużyteczne.

AMR stanowi poważne obciążenie społeczne i ekonomiczne. Szacuje się, że jest odpowiedzialny za 25 000 zgonów rocznie w samej UE i koszty ok. 1,5 mld EUR rocznie. UE wspiera państwa członkowskie i promuje współpracę między sektorami i społeczeństwami w celu wspólnego zwalczania oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe. Plan działania zawiera kompleksowe ramy dla szeroko zakrojonych działań na rzecz ograniczenia występowania i rozprzestrzeniania się oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe oraz przyspieszenia rozwoju i zwiększenia dostępności nowych, skutecznych środków przeciwdrobnoustrojowych w UE i poza nią.

https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-139884 (możliwość wyboru polskiej wersji językowej)

Medycyna laboratoryjna w Polsce – efektywność kosztowa
(pełna wersja raportu):
Chcę uzyskać pełną wersję raportu
Aby uzyskać pełną wersję raportu „Medycyna laboratoryjna w Polsce – efektywność kosztowa” prosimy o wypełnienie poniższej ankiety, na podstawie której otrzymają Państwo dedykowany link dostępu do raportu.Proszę podać adres e-mail do wysłania specjalnego linka: